Intézményünk rendkívüli felvételi eljárást hirdet a 2021/2022-es tanévre, amelynek keretében várja a jelentkező diákokat az emelt szintű nyelvi, és az emelt szintű testnevelés osztályokba. Jelentkezni postai úton, vagy az iskola e-mail címére (suli@jozsefa-ozd.sulinet.hu) küldött jelentkezési lappal lehet.

A jelentkezéshez szükséges lap az iskola honlapjáról letölthető.

Azok a diákok, akik nem nyújtottak be jelentkezési lapot a rendes felvételi eljárás keretében, a jelentkezésükhöz nyújtsák be a tanulmányi eredményükről szóló igazolást, s amennyiben megírták, az egységes írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó lapot is!