EFOP 3.2.3-17 – “A köznevelés digitális műhelye”

A projekt címe: “A köznevelés digitális műhelye”
A projekt azonosító száma: Széchenyi 2020 – EFOP 3.2.3-17-2017-00061
A projektben résztvevő intézmények:
Bolyky Tamás Általános Iskola
Ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Újváros Téri Általános Iskola
Vasvár Úti Általános Iskola

Elnyert támogatási összeg (bruttó): 110 millió Ft
A támogatás mértéke: 100%

A projekt megkezdésének dátuma: 2018. 01. 01.
A projekt befejezésének tervezett dátuma: 2021. 06. 30.

A projekt olyan, digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programot valósít meg, amely a bevont 4 köznevelési intézményben dolgozó pedagógusok digitális felkészültségét, módszertani kultúráját növeli, a mindennapi pedagógiai munkájuk során az IKT-használatukat erősíti.

Kedvezményezett neve
Kazincbarcikai Tankerületi Központ
Projekt azonosító száma EFOP 3.2.3-17-2017-00061
A projektben résztvevő intézmények                                               Bolyky Tamás Általános Iskola
Ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Újváros Téri Általános Iskola
Vasvár Úti Általános Iskola
Projekt címe A köznevelés digitális műhelye
Elnyert támogatási összeg (bruttó) 110.000.000 Ft
A szerződött támogatás mértéke (%) 100%
A projekt tartalmának bemutatása A projekt olyan, digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programot valósít meg, amely a bevont 4 köznevelési intézményben dolgozó pedagógusok digitális felkészültségét, módszertani kultúráját növeli, a mindennapi pedagógiai munkájuk során az IKT-használatukat erősíti. Mindezt a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében. Továbbá cél, hogy fejlődjön tanulóink matematikai, szövegértési, digitális és természettudományos, problémamegoldó és kreatív kompetenciái, valamint a pedagógusok IKT tudása, módszertani kultúrája, motivációja; IKT-eszközök használatának beépülése a tanítás-tanulás és az értékelés folyamatába.
A projekt megkezdésének dátuma 2018.01.01.
A projekt befejezésének tervezett dátuma 2021.06.30.

 

Az EFOP 3.2.3-17-2017-00061 sz. “A köznevelés digitális műhelye” pályázat keretén belül modern eszközöket és szoftvereket kapott az iskola.

Új eszközeink:

  • 16db tanulói tablet
  • Interaktív panel
  • 3D nyomtató
  • Lézervágó

Új szoftver:

  • LabVIEW – grafikus programozási környezet

A pályázathoz kapcsolódó pedagógiai és módszertani csomagok közül a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése érdekében választottuk a Problémamegoldás középiskolában LabVIEW szoftver és LEGO eszközök alkalmazásával c. programcsomagot. A kreativitás/problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatására választottuk a Makerspace Digitális modellezés és tárgyalkotás c. digitális pedagógiaimódszertani csomagot. A harmadik vlasztott csomag a Természettudományok oktatása a középiskolában LabVIEW szoftver alkalmazásával c. digitális pedagógiaimódszertani csomag.

A fent említett eszközök, szoftverek és módszertani csomagok együttes segítségével hoztuk létre iskolánk “okos tantermét”, amelyet tanulóink alkotóműhelyének szánunk. A terem hagyományosan használható természettudományos tárgyak oktatására, informatika/digitális kultúra oktatásra, ugyanakkor ettől sokkal többre is. Lehetőseget ad digitális tárgyalkozásra és 3D nyomtatásra, lézervágásra vagy lézergravírozásra, folyamatok modellezésére LabVIEW szoftver környezetben, valamint LEGO robotok készítésére, programozására, tesztelésére.

Tanáraink nagy örömmel és lelkesedéssel fogadták az új eszközöket.

16 db tanulói tablet

Interaktív panel

3D nyomtató

Lézervágó

A 3D nyomtató működés közben.

Egy elkészült 3D nyomtatott tárgy.