Határtalanul!

 TANULÓINK ERDÉLYBEN (2021. szeptember 27.- 2021. október 1.)

A program céljai teljesültek, hiszen erősítettük a nemzeti azonosságtudatot, elmélyítettük kapcsolatainkat az Árpád-ház Szent Erzsébet Líceum diákjaival. Megismerkedtek tanulóink a csángó kultúrával, népviselettel, néptánccal, népdalokkal. Rendhagyó történelem óra keretében a helyszíneken látták az Árpád vonal megmaradt lövészárkait, erődrendszerét, megismerték Sebő Ödön hőstettét, s az itt szolgálatot teljesítő katonák nehézségeitől is tájékoztatást kaptak. Még idehaza megtekintettük a Halálraítélt zászlóalj című filmet amely a magyar katonák hősies helytállását mutatja be. Ellátogattunk az iskolánk által gondozott katonák sírjaihoz, s közelgő mindenszentek alkalmából is gyertyákat gyújtottunk, nemzeti színű szalagokat helyeztünk el a sírokon. Túráink során megismerkedhettek tanulóink a gyimesi táj állat-és növényvilágával. Bükkhavasra a helyi lakosok segítségével szekérrel jutottunk ki, a helyiek szívesen beszélgettek a gyerekekkel. Itt helyi készítésű ételeket fogyasztottak a gyerekek. Az Egyes kőhöz vezető túrán megtanulták a vezetőnktől a túrázás veszélyeit, a helyes viselkedést a Csíki hegyek között. Kifejezetten jó kapcsolatot sikerült kialakítani a gyimesi gyerekekkel, amikor eljöttek hozzánk vendégségbe. A sok közös program összekovácsolta a tanulókat, s mély barátságok születtek. Mi is igyekeztünk nekik bemutatni a mi népi hagyományainkat, hiszen táncestet szerveztünk, s a kirándulásokon Magyarország ökoszisztémáját, történelmi nevezetességeit ők is megismerhették. A táncest során népi táncos tanulóink ismertették a palóc, barkó kultúrát, népviseletet, a hangonyi szálláson pedig megismerkedhettek a gömöri tájegység gasztrokultúrájával is. Mindkét társaság élményekkel gazdagodva térhetett haza, s már nagyon várják a tanulóink hogy újra visszatérhessenek!
Külhoni utazás

1. nap: 09.27. hétfő: Reggel 5 órakor indultunk Ózdról, majd Bors 2. határátkelőhelyen léptük át a határt. Megálltunk Farkaslakán Tamási Áron sírjánál, ahol szalagokat és koszorút helyeztünk el, egy rövid megemlékezés keretében. Ezt követően Szejkefürdőn Orbán Balázs sírjánál emlékeztünk meg Székelyföld néprajzkutatójáról, a gyerekek tanulmányozták a székelykapukat, ismertettük velük, hogy az unitárius vallás hogy érintette Székelyföld lakosságát. Rövid székelyudvarhelyi pihenő után a Tolvajos tető érintésével érkeztünk meg a Gyimesekbe. A Tolvajos tetőn megemlékeztünk a Csíksomlyói búcsúról, János Zsigmond és a székelyek kapcsolatáról. Illetve Márton áron püspökről és a kommunista időkről kaptak tájékoztatást. Vacsoraidőre érkeztünk Hidegség patakára a Csángó-Fatányéros panzióba, ahol elfoglaltuk szállásunkat.

2. nap 09.28. kedd: Látogatást tettünk az Árpád-házi Szent Erzsébet Líceumban, ahová évek óta visszajárunk, s nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki, a tanulókkal és a kollégákkal is. Itt a líceum tanárai és alapítója, Berszán Lajos atya vártak bennünket. Berszán atya ismertette a líceum alapításának körülményeit, ezt követően a gyerekek találkozón vettek részt kinti társaikkal, ahol kötetlen beszélgetés során ismerkedtek, barátkoztak.Délután rendbe tettük az általunk gondozott hadisírokat, Bakos Ervin főhadnagy úrét, és Lehóczki Imréét. Mindketten Sebő Ödön alakulatában szolgáltak. Ezt követően Gyimesbükkre látogattunk, ahol a Kontumáci kápolnát és a Rákóczi őrtornyot tekintettük meg.

3. nap 09.29. szerda Szekérrel vittük ki a gyerekeket Bükkhavasra, s közben a 32-es határvadászok útvonaláról emlékeztünk meg, Sebő Ödön naskalati átkelését is megbeszéltük, kinn ebédeltünk a havasokban, ahol a helyi gazdálkodás fortélyaival ismerkedhettek meg a gyerekek. Láthatták a széna kaszálást, takarást, begyűjtést, illetve a juh és marha tartását a kalibáknál.

4. nap 09. 30. csütörtök:Madéfalva érintésével, Balánbányán keresztül az Egyes kőhöz mentünk. Madéfalván megemlékeztünk a székely hősökről, majd az Egyes kő megmászása következett, túravezetőnk ismertette a gyerekekkel a túrázás nehézségeit, felhívta a figyelmet a veszélyekre. Csodálatos tájban gyönyörködhettünk a Nagyhagymás és az Öcsém tető közötti Egyes kő sziklájánál. Este búcsúestet tartottunk ahová a Líceum diákjai és meghívott csángó táncosok, énekesek tartottak tánc és viselet bemutatót.

5. nap. 10. 01.péntek: Csíksomlyón kezdtük a napunkat, a Kegytemplomnál, ezt követően Korond érintése után hosszabb megállót tartottunk Marosvásárhelyen a Kultúrpalotában. Megtekintettük a szecessziós Kultúrpalota csodás üvegképeit, illetve idegenvezető segítségével végigjártuk a termeit. Az esti órákban Bors 2. határátkelőn keresztül érkeztünk haza Ózdra.

Magyarországi utazás

1. nap. 10. 17. vasárnap: Reggel 6 órakor indult a csapat Gyimesfelsőlokról az Árpád-házi Szent Erzsébet Líceum udvaráról. Az esti órákban érkeztek meg Ózd érintésével Hangonyra a Tünde vendégházba, ahol elfoglalták szállásaikat és megvacsoráztak.

2. nap 10.18. hétfő: Reggeli után egész napos kirándulást tettek a vendéggyerekek a Tisza Tavi Ökocentrumba Poroszlóra. Itt megismerkedtek a Tisza tó élővilágával, játékos programokon is részt vettek. Este visszaérkezve Hangonyra találkoztak az ózdi gimnazistákkal s baráti beszélgetés követte a vacsorát.

3 nap: 10. 19. kedd: Reggeli után kezdődött Egerbe az utazás, ahol Eger történelmi látnivalóival ismerkedtek a diákok. Ezt követően megtekintették az egri borvidék szőlőhegyeit, majd Egerszalók sóhegyeit. Itt előadást hallgattak a sóhegyekről, s a feltörő gyógyvíz összetételéról. Ezt követte egy kis demjéni strandolás a fiatalság örömére. este helyi ízekkel fejeződött be a nap a hangonyi szálláson.

4. nap 10. 20. szerda: Ezen a napon Hollókőre a palócság egyik központjába látogattunk el. Előadást tartottunk a gyerekeknek a palóc és a barkó népcsoportról, illetve Hollókő történetéről. Külön szóltunk Hollókő legendájáról. A faluban megtekintettük a várat, majd ezt követően végigsétáltunk az Ófaluban, ahol minden egyes házat szemügyre vettünk, külön meglátogattuk a fazekasházat, illetve az ásványgyűjteményt. Innen utaztunk át Mátraverebély, Szentkútra, ami nemzeti, történelmi kegyhelyünk. Megtekintettük a templomot, ittunk Szent László csodatévő kútjából, ismertettük a hozzá fűződő legendát. Ezt követően ellátogattunk a remete lakásokba, melyet a tufába vájtak az itt élő remeték. Élményekben gazdagon tértünk vissza a szállásra, ahol már a József Attila Gimnázium diákjai műsorral és ajándékokkal készültek a búcsúestre. Több helyi vállalkozó segítségével ajándékcsomagokkal búcsúztunk kedves vendégeinktől. Az ózdi Szabad Szombat táncegyüttes néhány tagja színvonalas műsor keretében mutatta be a barkó népviseletet, és a helyi táncokat, énekeket. Az este további része baráti beszélgetéssel, búcsúzkodással telt.

5. nap 10. 21. csütörtök: Elindultak gyimesi barátaink vissza Gyimesfelsőlokra, ahová az esti órákban szerencsésen meg is érkeztek.