A 2024. január 20-án megírt központi írásbeli vizsgák feladatlapjainak megtekintésére intézményünkben, 2024. január 25-én csütörtökön lesz lehetőség, iskolánk 1-es számú termében 8-16 óra között. Ha a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő javítást találnak, akkor a következő munkanap végéig az értékelésre észrevétel nyújtható be az iskola igazgatójának címezve írásban, vagy Ügyfélkapun keresztül.

A tanulói észrevételek kezelése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 38§ (9) bekezdése, valamint a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 35.§ (3)-(6) bekezdése alapján történik.