Beszámoló az erdélyi kirándulásról (2022. augusztus 21-25.)
Utazásunk napján Farkaslakán, Tamási Áron sírjánál egy tanulónk részletet olvasott fel az Ábel a rengetegben című műből, ezzel emlékezve Kossuth-díjas írónkra, sírjánál koszorút helyeztünk el.
Szejkefürdőn megcsodáltuk a székely fafaragás legjellegzetesebb alkotásait, a székelykapukat és Orbán Balázs sírjánál koszorút elhelyezve emlékeztünk a ” legnagyobb székelyre”.
Székelyudvarhelyen felkerestük a Márton Áron téren álló Vasszékely szobrot, ott elmeséltük a tanulóknak a szobor történetét és megemlékeztünk a 82. székely gyalogezred hősi halált halt katonáiról, majd az Emlékezés parkjában rendhagyó történelemóra keretében ismerkedtek tanulóink Erdély történelmével.
A második napon ellátogattunk az Árpád-házi Szent Erzsébet Líceumba, ahol Berszán Lajos atya mesélt a tanulóinknak az iskola alapításáról, az oktatási rendszerről és a lovas ballagási hagyományukról. Átadtuk a tanulóknak vitt apró ajándékokat. Itt csatlakoztak hozzánk gyimesi tanulók is, velük és egy líceumi kolléga kíséretében kerestük fel Bakos Ervin főhadnagy és Lehoczki Imre sírját, ahol nemzeti színű szalagot kötöttünk és mécseseket gyújtottunk.
Harmadik napon a Kászonok vidékére utaztunk, ahová több
gyimesi tanuló is velünk tartott.
Első állomásunk a Nyergestető volt, ahol két tanulónk Kányádi Sándor: Nyergestető című versét szavalta el. A szavalattal és a kopjafákra felkötött nemzeti színű szalagokkal emlékeztünk azon önfeláldozó hősökre, akik az 1848/49-es szabadságharcban harcoltak hazánkért, Tuzson János őrnagyra és maroknyi csapatára, akik itt vívták Székelyföld utolsó csatáját.
A megemlékezést követően Perkő kápolnáját kerestük fel, amely jelenleg is igen látogatott búcsújáró hely.
A napunk utolsó állomása az Árpád-kori Gelence temploma volt, ahol a helyi harangozó tartott színvonalas művészettörténeti előadást.
Fáradtan, de élményekkel gazdagodva értük a korai esti órákban
szálláshelyünkre.
Negyedik napon katonai járművel jutottunk fel az Apahavasra, itt emlékeztünk meg a Nemzeti Összetartozás Napjáról, majd délután Gyimesbükkre látogattunk, a történelmi határhoz, ahol megtekintettük a Kontumáci Kápolnát, a 30. számú vasúti őrházat és a bátrabbak a Rákóczi-vár romjaihoz is felmentek.
Az ezer éves határnál a tanulókat megismertettük Sebő Ödön hőstettével, aki katonáival a második világháborúban a románok átállását követően, három hétig tartóztatta fel a betörő orosz erőket, majd miután bekerítették egységét kimenekítette katonáit az oroszok gyűrűjéből és Németországig vezette őket.
A hazautazás napján felkerestük a csíksomlyói Kegytemplomot, ahol Berszán Lajos atya közbenjárására, egy helyi orgonaművész megszólaltatta nekünk a templom híres orgonáját.
Korond érintésével értünk haza.