Intézményünk pályázatot nyújtott be a TÁMOP 3.1.4-12/2-2012 Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati kiírás keretében.

Most kaptuk a hírt, hogy a „Régi értékek, új módszerek a jövő nemzedékéért – az oktató, nevelő munka megújítása Ózd és Putnok középiskoláiban” c. pályázatunkat az ESZA 300 000 000 forintos támogatásban részesítette.

A pályázat megvalósítása során az eszközbeszerzés (a mindennapi testnevelés bevezetéséhez kapcsolódó eszközök, informatikai eszközök) mellett pedagógus továbbképzésekre, s a diákok számára szervezett foglalkozásokra, táborozásokra, sportkirándulásokra kerül sor.

A program megvalósítása 2013. március 1-2015. március 1. között kerül sor a székhely intézményben, a kollégiumban,  az ózdi és a putnoki tagiskolában.