Az Ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium idén ünnepli jogelőd intézménye alapításának 70. évfordulóját.

 

Az 1945-ben alapított iskola az eltelt évtizedek alatt a térség meghatározó oktatási intézményévé vált, falai között nagyon sok – ma már országos ismertségre szert tett diák- tanult. Sok egykori gimnazista ma meghatározó szerepet játszik a város életében.

 

Az elmúlt 70 évben intézményünk számos változáson ment át, a különböző képzési formákkal igyekeztünk az iskolahasználók igényeinek, a helyi szükségleteknek megfelelni, illeszkedve az iskola hagyományaihoz, felhasználva az elmúlt évtizedek tapasztalatait, ugyanakkor új utakat, lehetőségeket is keresve.

 

A nevelés terén kiemelt fontosságot tulajdonítunk a hagyományok ápolásának. Ezért jött létre a József Attila Gimnázium Hagyományőrző Alapítványa, ezért létesítettünk iskolatörténeti termet is, ahol összegyűjtjük az iskolához kötődő dokumentumokat, tárgyi emlékeket.

 

A hagyományápolásban kiemelt szerepet játszanak azok a megemlékezések, amelyeket a nevezetes évfordulók kapcsán tartunk. Ezekre az alkalmakra színvonalas, gazdag, az alma mater egykori diákjait összefogó rendezvényekkel készülünk, s az anyagi lehetőségektől függően évkönyvet adunk ki.

 

A jubileumi megemlékezés megszervezéséhez szükséges anyagi eszközök előteremtéséhez kérjük az Ön segítségét is.

 

Azt szeretnénk, hogy az SZJA 1 %-ának felajánlásaiból, egykori tanulóink, a szülők, magánszemélyek és cégek támogatása révén Magyarország 1975-ben elsőként alapított gimnáziumának életéről, eredményeiről a korábbiakhoz hasonlóan megemlékezhessünk, az utókornak emléket állíthassunk.

 

Amennyiben úgy gondolja, hogy anyagilag támogatni tudja az intézmény jubileumi rendezvényét, felajánlását az alábbi bankszámlaszámra várjuk.

 

Számlaszám : 10200177-27411867-00000000

Adószám: 18415083-1-05

 

Az átutalás közlemény rovatában kérjük jelezze, hogy az összeget a 70. évforduló ünnepségére adományozta.

 

Segítségét előre is köszönjük.

 

Tisztelettel:

 

……………………………………                                 ………………………………….

Tuza Ottó                                                                 Tátrainé Révai Erszébet

igazgató                                                                 kuratóriumi elnök

 

Ó z d, 2015. február 23.